top_3.jpg

MINA SAMARBETSPARTNERS

Satsningen mot OS i Rio 2016 är inget jag gör på egen hand. En viktig kugge är mina härliga samarbetspartners som gör den här satsningen möjlig. Trots min frånvaro från tävlingsbanorna har vi byggt upp ett stort förtroende för varandra vilket betyder mycket för mig och min satsning. Jag ingår även i Dala Sports Academys elitidrottssatsning i Falun.